Notář vykonává své služby za úplatu. Notář se při stanovení ceny za své úkony musí striktně řídit právními předpisy – konkrétně notářským řádem (zákon č. 358/1992 o notářích a jejich činnosti) a notářským tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky).

Text obou předpisů zde: https://www.nkcr.cz/predpisy

V některých případech je cena stanovená pevnou sazbou, v jiných se vypočítá procentuelně z tzv. tarifní hodnoty, u některých úkonů je možné cenu sjednat dohodou. S dotazem na cenu Vámi požadované služby můžete samozřejmě kontaktovat naši notářskou kancelář.

Notářka je plátcem DPH.