Odměna notáře

Ceník

Notář vykonává své služby za úplatu. Notář se při stanovení ceny za své úkony musí striktně řídit právními předpisy – konkrétně notářským řádem (zákon č. 358/1992 o notářích a jejich činnosti) a notářským tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky).

Text obou předpisů naleznete zde: https://www.nkcr.cz/predpisy

V některých případech je cena stanovená pevnou sazbou, v jiných se vypočítá procentuelně z tzv. tarifní hodnoty, u některých úkonů je možné cenu sjednat dohodou. S dotazem na cenu Vámi požadované služby můžete samozřejmě kontaktovat naši notářskou kancelář.

Notářka je plátcem DPH.

Upozorňujeme klienty, že v naší kanceláři není možné k platbě využít platebních karet.

logow.svg
A Dvořákova 780, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí E kancelar@notarfrydlant.cz T +420 558 678 839 M +420 728 048 035

Obchodní spojení

IČO: 09150366
DIČ: CZ7951064935
(notářka je plátcem DPH)

Účet: 1365311009/2700
Vedený u UniCredit Bank
ID datové schránky: 7eke7qs
Užitečné odkazy

Kdy máme otevřeno?

Mgr. Petra Brücknerová, notářka Notářka ve Frýdlantu nad Ostravicí
pondělí
15.07.2024
07:30 - 16:00
úterý
16.07.2024
07:30 - 15:00
středa
17.07.2024
07:30 - 17:00
čtvrtek
18.07.2024
07:30 - 16:00
pátek
19.07.2024
07:30 - 13:30
© 2024 Notářská kancelář Mgr. Petry Brücknerové.
Image