NOTÁŘKA – Mgr. Petra Brücknerová
Mgr. Petra Brücknerová byla ministryní spravedlnosti jmenována s účinností od 1. srpna roku 2020 notářkou notářského úřadu v obvodu Okresního soudu ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí (notářský úřad po JUDr. Vladimíru Novobilském). Je členkou Notářské komory v Ostravě.
Mgr. Petra Brücknerová působí v oboru notářství od 1. srpna 2002, kdy nastoupila notářskou praxi jako notářská koncipientka bezprostředně po ukončení vysokoškolského vzdělání v oboru právo a právní věda. Notářskou zkoušku složila v roce 2006, následně působila jako notářská kandidátka včetně pozice trvalého zástupce notáře. Jmenována notářkou pak byla na základě výsledku konkurzu konaného dne 10. března roku 2020.

ZAMĚSTNANCI
V současné době tvoří s notářkou pracovní tým dvě notářské tajemnice, tj. pracovnice notáře, které složily odbornou – kvalifikační zkoušku (ust. § 26 notářského řádu)

  • Jana Satinská – praxe v notářské kanceláři od roku 1993, dále předchozí praxe ze státního notářství od roku 1987, kvalifikační zkouška 1992
  • Šárka Masaryková – praxe v notářské kanceláři od roku 2008, kvalifikační zkouška 2009